En komplet guide om den politiske historie i Indien, fra 1947 til i dag

august 19, 2021 by Ingen kommentarer

Dette kursus har til formål at give et omfattende overblik over Indiens politiske historie fra 1947 til i dag. Fra et land, der blev delt i Pakistan og Indien under opdelingen, til et land, der blev et selvstændigt demokrati i 1991, vil dette kapitel diskutere indisk politik såvel som de forskellige politiske partier og ideologier, der har formet det.

Indisk politiks historie i fokus, hvem er hvem i indisk politik

Hvad er de nuværende politiske partier i Indien? Hvem er lederne? Hvilke partier har været populære i indisk politik? Hvem har været mest indflydelsesrig i indisk politik? Indisk politiks historie er uadskillelig fra dens ledere, politikere og personligheder.

Hvad er de største forskelle mellem forskellige politiske partier i Indien? Hvilket parti har været mest indflydelsesrig i indisk politik gennem tiden? Hvad var nogle af de store begivenheder, der påvirkede historien om indisk politik, såsom uafhængighed fra Storbritannien eller enhver anden begivenhed, der havde en betydelig indflydelse på historiens forløb? For at få en forståelse af, hvordan nutidige anliggender har formet vores land, skal vi se, hvor det hele startede.

Følg denne 5-punkts handling trin-for-trin for at oprette en stærk politisk marketingplan for din virksomhed

1. Identificer det centrale budskab og den målgruppe, du er målrettet mod

2. Undersøg dine centrale budskaber og differentier dem med dine målkunder

3. Lav en marketingplan for at nå målgruppen

4. Definer dine marketingmål og nå dem med marketingplanen

5. Byg et stærkt marketingbudget for at nå dine mål via alle kanaler

1. Undersøg dine konkurrenter, der er kendt for politisk aktivitet såsom præsidenter eller premierministre

Det anslås, at over 40% af verdens befolkning ikke har nogen politisk viden. Hvis du er interesseret i politik, kan du være interesseret i at forstå den aktuelle situation og aktuelle politik.

I dette afsnit vil vi undersøge nogle af de politiske og informative skrivebureauer, der har gjort deres navn ved at bruge betydelig tid på politiske spørgsmål.

2. Analyser den nuværende tilstand i indisk politik og identificer forskellige synspunkter og perspektiver på spørgsmål, der diskuteres af politiske partier ved almindelige valg og valg til nationalforsamlingen (i hovedstadsområdet) såsom GST & budget osv.

Der er en klar skel inden for indisk politik. Nogle af partierne er demokratiske, mens andre ikke er det. Det samme kan siges om spørgsmål som religion og national sikkerhed. Mange af parterne kan ikke engang blive enige om, hvorvidt Indien skal have en sekulær eller ikke-sekulær stat.

Artiklen diskuterer, hvorfor den ene side har mere ret end den anden, og hvordan det er muligt at forene disse to modstridende synspunkter.

Afsnit emne: Identificer forskellige synspunkter om et emne ved at analysere kundeadfærd og følelsesdata fra online meningsmålinger og undersøgelser – Bedre forstå dine kunders meninger for at betjene dem bedre ved at forstå, hvad de vil have ud af deres tjenester

Introduktion:

Formålet med denne artikel er at analysere data for at forstå, hvad kunderne ønsker fra virksomheder, og derefter handle derefter. For at virksomheder bedre kan betjene

3. Analyser støttebasen for hvert politisk parti baseret på deres valgkreds eller region / distrikter og analyser deres synspunkter under forskellige afsnit (I, II).

Alle disse politiske partier har forskellige vælgere, regioner og distrikter. Hver af dem har deres eget synspunkt. Baseret på disse oplysninger kan vi komme med en bedre forståelse af hver parts støttebase.